Live meetsysteem online!


Voila, deel 1 van het live meetsysteem in onze woning is up and running. Hiermee worden de verschillende temperaturen binnen het ventilatiesysteem continu in de gaten gehouden.

Meer info en meetgegevens vind je hier.